İşçinin Ara Dinlenmesi, Fazla Mesai Hesabı Yapılır mı?

ara-dinlenme.jpg

İşçinin Ara Dinlenmesi, Fazla Mesai Hesabı Yapılır mı?
Günde 11 saate kadar olan çalışmalar için ara dinlenmesi ne kadar olmalıdır? 11 saatten fazla çalışmalarda ara dinlenmesi kaç saat verilmelidir? İşçi ara dinlenmesini eksik kullandığını ileri sürüp fazla mesai isteyebilir mi?

İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışması beklenemez.

Dolayısıyla işçinin gün içinde yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçları sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır.

Ara dinlenme 4857 sayılı İş Kanunu'nun 68. maddesinde düzenlenmiştir.

Ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir.

Buna göre 4 saat veya daha kısa süreli günlük çalışmalarda ara dinlenmesi en az 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7,5 saatten az çalışmalar için en az yarım saat ve günlük 7,5 saati aşan çalışmalar bakımından ise en az 1 saat ara dinlenmesi verilmelidir.

Uygulamada 7,5 saatlik çalışma süresinin çok fazla aşıldığı günlük çalışma sürelerine de rastlanılmaktadır.

4857 sayılı Kanun'un 63. maddesi hükmüne göre, günlük çalışma süresi 11 saati aşamayacağından, 68. maddenin belirlediği 7,5 saati aşan çalışmalar yönünden en az 1 saatlik ara dinlenmesi süresinin, günlük en çok 11 saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu kabul edilmelidir.

Başka bir anlatımla günde 11 saate kadar olan (11 saat dahil) çalışmalar için ara dinlenmesi en az 1 saat, 11 saatten fazla çalışmalarda ise en az 1,5 saat olarak verilmelidir. (9. Hukuk Dairesi, Esas No: 2021/8520, Karar No: 2021/16018)

İşçinin açık kabulü veya aksini gösteren yazılı belge olmadığı sürece yasada asgari olarak belirlenen ara dinlenme sürelerinin kullanıldığının kabulü gerekir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2021/8520 Esas, 2021/16018 sayılı Kararına konu olan somut olay şöyle:

Mahkemece işçinin iddiası ve tanık beyanlarına göre işçinin haftanın 6 günü 08.00-16.30 saatleri arasında 8,5 saat çalıştığı ve işçinin yarım saat ara verdiği iddiasına işveren tarafından açıkça itiraz edilmediği gerekçesiyle yarım saat ara dinlenme süresinin mahsubu ile haftalık 48-45 saat=3 saat fazla çalıştığı kabul edilerek yapılan hesaplama doğrultusunda hüküm kurulmuştur.

Yukarıda açıklandığı üzere, işçinin günlük 8,5 saat çalışma süresinden 1 saat ara dinlenme süresinin mahsubu ile haftanın 6 günü ve günlük 7,5 saatlik çalışmaya göre haftalık yasal 45 saati geçen çalışması olmadığından fazla çalışma ücreti talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. (9. Hukuk Dairesi, Esas No: 2021/8520, Karar No: 2021/16018)

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu kararında, ara dinlenmenin işçi lehine de olsa azaltılarak fazla mesai hesabı yapılmasını geçersiz saymış, 8,5 saatlik çalışmada yarım saat ara dinlenme kullanıldığı kabulüyle haftalık 3 saatlik fazla mesai hesabını bozmuştur. Bu karara göre; fazla mesai hesabı yapılırken Kanunda öngörülen ara dinlenme sürelerinin tam olarak düşülmesi gerekir.

# ara dinlenme, fazla mesai, yargıtay, işveren, iş kanunu, 2021, fazla çalışma, tanık, işçi, mesai,
 
Üst