Melek

Member
Yönetici
Admin
Güvenilir Üye
Katılım
10 Mar 2022
Mesajlar
151
Tepkime puanı
8
Puanları
18
cret-kesme-cezasi.jpg

İşveren İşçiden Kestiği Para Cezalarını Kullanabilir mi? İşçilerden Kesilen Para Cezaları Nasıl Kullanılır?
İşçilerden ne kadar para cezası kesilir? İşçilerden kesilen paralar nerelere harcanır? İşveren işçiden kestiği para cezalarını kullanabilir mi?yol yemek temmuz 2022 istisna, temmuz 2022 istisna, 2022, SGK, Temmuz, ücret, yol

Ücret kesme cezası; işverenin, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerinde gösterilen sebeplerle işçi ücretlerinden ceza olarak yaptığı kesintileri ifade eder.

İşçilere ücretten kesme cezası verilebilmesi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında mümkündür. Ancak işverenin işçiye ücretten kesme cezası verebilmesi, belirli kurallara bağlanmıştır.

İş Kanununa göre işveren, toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. Dolayısıyla işçiye ücret kesme cezası verilebilmesi için bu hususun toplu sözleşme veya iş sözleşmesi ile düzenlenmiş olması gerekir. Buradan yola çıkarak, işçiye, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki disiplin ceza cetvelinde yer alan hükümler çerçevesinde ücretten kesme cezası uygulanması mümkündür. Örneğin işe 1 saatten fazla geç kalan işçiye, 1 yevmiye para cezası verilebilir.

İşçi maaşından ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler 1 ayda 2 yevmiyeden fazla olamaz.

Peki işçilerden kesilen paralar nasıl kullanılacaktır?

İşçilerden kesilen paraların ne şekilde kullanılacağı da Kanun’da ve Yönetmelikle tanımlanmıştır. Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan hesaba, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Ayrıca her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur.

Yani işveren, işçiye para cezası verebilir ancak bu paraları kendisi kullanamaz. Bakanlığın belirlediği hesaba yatırmak zorundadır. İşverenin yasaya aykırı para cezası kesmesi, kesintinin sebebini bildirmemesi veya hesabını ayrı tutup Bakanlık hesabına yatırmaması, idari para cezasına tabidir.

Birikmiş ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurul;

– Bakan Yardımcısı,

– Çalışma Genel Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanından veya yerlerine vekalet edenlerden,

– En fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu yönetim kurulunca seçilecek iki işçi temsilcisinden,

– En fazla üyeye sahip işveren konfederasyonu yönetim kurulunca seçilecek iki işveren temsilcisinden teşekkül eder.

Bakanın toplantıya katılmaması halinde kurula, Bakan Yardımcısı başkanlık eder. Kurul, projeleri incelemek ve karar vermek üzere her yıl Ocak ayında toplanır.

PARA CEZALARI NERELERDE KULLANILABİLİNİR?

İşçilere uygulanan para cezalarının nasıl kullanılacağına ilişkin detaylar Yönetmelikle düzenlenmiştir. Buna göre toplanan ceza paraları işçilerin;

a) Mesleki eğitimleri,

b) İş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri,

c) Sosyal hizmetleri,

ç) Bakanlıkça yürütülen sosyal hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi ve bu kapsamda ortaya çıkacak teknik ihtiyaçlar için kullanılır. Ayrıca, eğitim tesislerinin yapımı, tefrişi ve işletilmesi için harcanır.

Ceza paraları, bu amaçla amaçlar için kullanılmak üzere;

a) Sendika ve konfederasyonlara,

b) İşçilerin mesleki eğitimi veya iş sağlığı ve güvenliği konularında faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına,

c) İşçilerin sosyal hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına,

ç) Sosyal hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler için Bakanlık birimlerine proje karşılığında verilir.

Proje sunan teşekkül ve kuruluşlar, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri için yapılan plan, proje ve programlarını, Kurulun Ocak ayındaki toplantısı ile ilgili istekleri için, en geç bir önceki yılın 30 Kasım tarihine kadar Bakanlıkta olacak şekilde göndermek veya vermek zorundadırlar. Ancak, olağanüstü toplantılarda Kurula sunulan projeler de değerlendirmeye alınabilir. Kurul, ancak uygun bulduğu plan, proje ve programların gerçekleşmesi için yardım kararı verir. Kararların alınmasında; plan, proje ve programların amacı, gerçekleşme süresi ve faydalanacak işçi sayısı göz önünde tutulur.

Bakanlık, harcamaların Kurul kararındaki esaslara göre yapılıp yapılmadığını, amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını izler ve sonucundan kurula bilgi verir.

PARA CEZALARININ YATIRILACAĞI BANKA HESABI

Banka Hesap Bilgileri

Maliye Bakanlığı ÇSGB Merkez Saymanlık Müdürlüğü İşçi Ücretlerinden Kesilen Ceza Paraları Hesabı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Emek Şubesi - ANKARA
Hesap No: 972628305001
IBAN No : TR 95 0001 0007 6597 2628 3050 01
Vergi No : 8150999545 / Merkez Saymanlık Maltepe Vergi Dairesi

Sonuç olarak; işçilere disiplin cezası kapsamında ücret kesme cezası uygulanabilirken, bu paraların nereye ve nasıl harcanacağı işverenin inisiyatifinde değildir.

İşçinin ücretinden kesilen cezalar, yine işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılabilir.

Sendikalar ve işçilerin mesleki eğitimi ile iş sağlığı ve güvenliği konularında faaliyet gösteren kamu kuruluşları, işçi eğitimleriyle ilgili proje hazırlayarak bu kaynaktan yararlanabilir.

# işçi para cezası ne kadar, işçiden para cezası kesilebilir mi, İşçilerden kesilen paralar nerelere harcanır?, İşçilerden ne kadar para cezası kesilir?, 4/D İşçiler, Belediye İşçileri, Geçici İşçiler, Genel, Kamu İşçileri, Taşeron İşçiler, işçi, iş kanunu, işveren, ücret, iş sözleşmesi
 
Üst