Temmuz 2022 Yol ve Yemek Parası Gelir Vergisi İstisnası Ne Kadar Oldu?

Melek

Member
Yönetici
Admin
Güvenilir Üye
Katılım
10 Mar 2022
Mesajlar
151
Tepkime puanı
8
Puanları
18
2022-temmuz-ayi-itibariyla-yemek-ve-yol-bedeli-istisnalari_1f58d08f2ae1255273f0515b87818027.jpg

Temmuz 2022 Yol ve Yemek Parası Gelir Vergisi İstisnası Ne Kadar Oldu?
8 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yol ve yemek parası Gelir Vergisi istisna tutarları yeniden belirlenmiştir.

Çalışanlara toplu iş sözleşmelerinden ya da iş sözleşmesinden kaynaklı olarak çeşitli tutarlarda yol ve yemek parası ödenmektedir.

İşçilere nakit olarak ödenen yol ve yemek parası, Gelir Vergisinden istisna değildir. Zira Gelir Vergisi Kanunu’na göre işçilere nakit olarak ödenen yemek parası, ücret olarak kabul edilmekte ve vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bu husus, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın B.07.1.GİB.4.35.16.01-120.03.05.06-373 sayı 29/03/2012 tarihli Özelgesiyle açıklığa kavuşturulmuştur.

Söz konusu Özelgede şu hükme yer verilmiştir:

“…. işçilere verilecek yemek bedellerinin nakit olarak işçinin kendisine ödenmesi halinde, bu tutarların gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamakta olup, söz konusu ödemelerin ücret olarak kabul edilmesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94, 103 ve 104’üncü maddelerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.”

Dolayısıyla işçinin kendisine nakit olarak ödenen yemek parasının Gelir Vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir. Bir diğer ifade ile nakit olarak ödenen yemek yardımının tamamından Gelir Vergisi kesilecektir.

Ancak çalışana nakit olarak ödenmemiş, yemek kartına yüklenmiş ya da yemek kuponu olarak verilmiş yemek yardımları, her yıl yeniden belirlenen rakamlar üzerinden iş günü bazında vergiden istisna tutulur.

1 Temmuz 2022 itibariyle yemek kartına yüklenen ya da yemek kuponu olarak verilen yemek parasının Gelir Vergisinden istisna tutarı 8 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden belirlenmiştir.

Böylece 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yemek kartına yüklenen ya da yemek kuponu olarak verilen yemek parasında Gelir Vergisi istisna tutarı 51 TL olmuştur.

Yol yardımında da bilindiği üzere, işçiye nakit olarak ödenen yol parası, hem gelir vergisine hem de SGK’ya tabidir. Hiçbir istisna uygulanmaz.

Ancak çalışanlara nakit olarak ödenmemiş, yol kartına (Akbil, Ankarakart vb.) yüklenmiş ya da bilet olarak verilmiş yol paralarının bir bölümü Gelir Vergisinden istisna tutulur.

8 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu istisna tutarı yeniden belirlenmiş, yol yardımının kart ya da bilet olarak verilmesi durumunda uygulanacak Gelir Vergisi istisna tutarı günlük 25,50 TL’ye yükseltilmiştir.

İşte O Karar!

"GVK 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlar (Karar Sayısı: 5799)
08 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31890

Karar Sayısı: 5799

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

7/7/2022 TARİHLİ VE 5799 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan tutar 51 TL olarak, (10) numaralı bendinde yer alan tutar 25,50 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar, 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür."

ek dosyadan inceleme yapılabilir

# yol yemek istisna, yol yemek temmuz 2022 istisna, temmuz 2022 istisna, 2022, SGK, Temmuz, ücret, yol
 

Ekli dosyalar

  • yol-yemek-20220708-26.pdf
    121.4 KB · Görüntüleme: 0
Üst